Systémy

Všechny systémy Jaderné elektrárny Radioaktivní odpady Kalibrační laboratoře Výzkumná centra Zdravotnictví Průmysl Zákaznická řešení

Oblast

Jaderné elektrárny

Provozní monitorovací systémy

Jsme výrobcem a celosvětovým dodavatelem radiačních monitorovacích systémů pro jaderné elektrárny.
Dodávané systémy spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí, pracovního a životního prostředí a technologií před nežádoucími účinky ionizujícího záření.

Naše zařízení a systémy splňují normativní a legislativní kritéria provozovatelů jaderných elektráren.

Své znalosti sbíráme a ověřujeme přímo v praxi. Jako jeden z mála výrobců a dodavatelů systémů radiační ochrany máme vlastní servisní týmy přímo na jaderných elektrárnách.

Pohavarijní monitorovací systémy

Vzhledem ke stávajícímu prodlužování životnosti mnoha jaderných elektráren a ke vzrůstajícím legislativním požadavkům dozorných orgánů vzrůstá celosvětově význam a potřeba dodávek zařízení a systémů pro oblast pohavarijního měření.

Naše systémy pohavarijního měření splňují požadavky jaderných elektráren pro jejich plnou funkčnost za stanovených drsných podmínek.

Tyto zařízení a systémy navrhujeme, dodáváme, instalujeme a certifikujeme vždy podle definovaných podmínek koncových uživatelů a to po celém světě.

Monitorování kontaminace na hranici kontrolovaného pásma

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory v jaderných elektrárnách slouží monitory pro zjištění a měření kontaminace osob a předmětů umístěné na výstupu z těchto prostor.

Vyvíjíme a po celém světě instalujeme monitory kontaminace celého těla, monitory rukou, nohou, podlah, prádla a předmětů.

Standardně vyvinuté typy monitorů jsme schopni samozřejmě přizpůsobit a konstrukčně upravit tak, aby byly plně odpovídající a  vyhovující konkrétním potřebám a požadavkům zákazníka a to v přijatelném čase a za cenově příznivých podmínek.

Monitorování radiace v kapalných a plynných výpustech

Plynné a kapalné výpustě jsou významnou složkou celkového monitoringu a kontroly radiační situace na jaderných elektrárnách.

Máme vyvinuto a dodáváme široké portfolio výrobků a zařízení pro on-line měření, vzorkování i pohavarijní měření.

V oblasti výpustí poskytujeme našim zákazníkům kromě samotné přístrojové techniky také poradenství, konzultace a návrhy řešení.  

Samozřejmostí našich dodávek je instalace v místě určení a uvedení zařízení nebo systému do provozu včetně zaškolení ať je to kdekoli na světě.

Vyřazování jaderných elektráren z provozu

U jaderných elektráren, na kterých je plánována odstávka a vyřazení z provozu, nabývá na významu oblast charakterizace a třídění radioaktivních odpadů a jejich uvolňování do životního prostředí.

V současné době je VF jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů zařízení pro uvolňování (Free release) a charakterizace radioaktivních odpadů.

Díky citlivosti a spolehlivosti dodávaných měřících zařízení pomohou naše systémy ušetřit provozovatelům elektráren nemalé prostředky na uložení a likvidace potenciálních radioaktivních odpadů.

Kalibrační laboratoře

Přístoje a zařízení pro detekci ionizující záření podléhají, v souladu s legislativními nebo místními požadavky, pravidelné kalibraci a ověřování v metrologických ozařovnách.

Pro splnění metrologických požadavků, které jsou kladeny na měřicí přístroje a zařízení, jsme vyvinuli spolehlivý systém metrologické ozařovny:

Systém metrologické ozařovny zahrnuje

  • Ozařovač
  • Kalibrační lavice
  • Software pro řízení celé technologie.