FRM-02

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Vysoká citlivost
 • Krátký měřící čas
 • Výborná propustnost systému
 • 32 detektorů s integrovaným MCA a tepelnou stabilizací
 • Automatický provoz, nízké provozní náklady
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Automatický odečet pozadí
 • Grafické zobrazení rozložení aktivity umožňuje lokalizaci „horkých“ míst
 • Snadná dekontaminace
 • Aplikace radionuklidových vektorů
 • Kalibrace pro různé radionuklidy

Popis

Monitory FRM-02 jsou určeny pro měření a analýzu radionuklidů emitujících záření gama při uvolňování materiálu z likvidovaných jaderných elektráren do životního prostředí.
Na základě výsledků měření je možno rozhodnout zda, je materiál určen k uvolnění do životního prostředí, k dekontaminaci, nebo k uložení jako radioaktivní odpad.
FRM-02 se skládá z těchto základních částí:

 • Měřící komora s plastickými scintilačními detektory, odstíněná olověným stíněním
 • Vestavěné tenzometrické váhy pro vážení materiálu
 •  Elektrických posuvů pro manipulaci s měřenými kontejnery
 • Informační panel a vizuálně-akustická signalizace
 • Bezpečnostní zábrany a zámky pro maximalizaci bezpečnosti práce
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.