NI-01

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů.
Jaderné elektrárny
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Jednoduchá a spolehlivá konstrukce
  • Plně automatizovaný proces ozařování
  • Integrovaný bezpečnostní systém
  • Výměnné moderátory neutronů

Popis

Neutronový ozařovač NI-01 osazený vhodným uzavřeným radionuklidovým zářičem může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku neutronového záření.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.

Ozařovač se skládá z odstíněného zásobníku pro 1 zdroj záření, výsuvku zářiče, moderátoru neutronů, mechanického ukazatele zářiče, řídící jednotky a bezpečnostního systému.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.