Systémy

Všechny systémy Jaderné elektrárny Radioaktivní odpady Kalibrační laboratoře Výzkumná centra Zdravotnictví Průmysl Zákaznická řešení

Oblast

Kalibrační laboratoře

Kalibrační laboratoře (SSDL)

Přístroje používané pro detekci ionizujícího záření podléhají pravidelné kalibraci nebo ověřování v metrologických ozařovnách dle příslušných legislativních nebo normativních požadavků.

Pro splnění metrologických požadavků kladených na měřicí přístroje ionizujícího záření jsme vyvinuli systém metrologické ozařovny, který se skládá z vlastního ozařovače, kalibrační lavice a vlastní software pro řízení celé technologie.

Abychom byli schopni dodat komplentí řešení na klíč do celého světa, spojili jsme svoje síly a zkušenosti s renomovaným partnerem v oblasti metrologie, PTW Freiburg.

Národní metrologické laboratoře

Po celém světě dodáváme našim zákazníkům metrologické ozařovny prvního (PSDL) i druhého (SSDL) řádu.

Hlavní komponenty metrologické ozařovny dodávané VF:

  • Gama a neutronové ozařovače
  • Rentgenové ozařovače dodávané ve spolupráci s PTW Freiburg, s naším partnerem pro metrologii
  • Kalibrační lavice
  • Software pro řízení celé technologie ozařovny.
  • Radiační monitorovací systém a bezpečnostní systém

Všechny komponenty splňují nejpřísnější technické a normativní požadavky kladené na národní metrologické ozařovny prvního řádu PSDL.

Ozařovače & kalibrační lavice

Disponujeme portfoliem gama a neutronových ozařovačů s různým počtem zdrojů ionizujícího záření.

Ve spolupráci PTW Freiburg, s naším partnerem pro metrologii, jsme schopni dodat i rentgenové ozařovače.

Kalibrační lavice je kompatibilní se všemi VF ozařovači a je nedílnou součástí komplexních dodávek.

Všechny naše ozařovače i kalibrační lavice je možno řídit z místnosti operátora přes řídící software, který dodáváme zákazníkům v požadovaných konfiguracích.

Poradenství a konzultace

Ve VF provozujeme akreditovanou metrologickou laboratoř za účelem kalibrace našich vyráběných zařízení. VF akreditovaná metrologická laboratoř splňuje všechny potřebné normativní a legislativní požadavky kladené dozornými orgány.

Tato dlouhodobá zkušenost společně s dlouholetými zkušenostmi s dodávkami SSDL i PSDL do celého světa nám umožňuje poskytovat komplexní a profesionální poradenství našim zákazníkům v oblasti metrologie.

Poskytujeme služby v oblasti kalibrace přístrojů, dodávky nových zdrojů nebo výměny stávajících zdrojů ionizujícího záření za nové.

Tým našich odborníků poskytuje služby v oblasti navázání svazku, výpočtů stínění, návrhu a výroby speciálních přípravků.