Systémy

Všechny systémy Jaderné elektrárny Radioaktivní odpady Kalibrační laboratoře Výzkumná centra Zdravotnictví Průmysl Zákaznická řešení

Oblast

Kalibrační laboratoře

Kalibrační laboratoře (SSDL)

Používané zařízení a přístroje detekující ionizující záření podléhají pravidelné kalibraci nebo ověřování v metrologických ozařovnách dle legislativních nebo jiných místo příslušných norem a požadavků.

Pro splnění metrologických požadavků kladených na měřicí přístroje ionizujícího záření jsme vyvinuli a dodáváme do celého světa kompletní systém metrologické ozařovny, který se skládá z vlastního ozařovače, kalibrační lavice a vlastní software pro řízení celé technologie.

Národní metrologické laboratoře

Po celém světě dodáváme našim zákazníkům metrologické ozařovny prvního PSDL i druhého SSDL řádu.

Hlavní komponenty metrologické ozařovny dodávané VF:

  • Gama a neutronové ozařovače
  • Kalibrační lavice
  • Software pro řízení celé technologie ozařovny.
  • Radiační monitorovací systém a bezpečnostní systém

Všechny komponenty splňují nejpřísnější technické a normativní požadavky kladené na národní metrologické ozařovny prvního řádu PSDL.

Ozařovače & Kalibrační lavice

Disponujeme portfoliem gama a neutronových ozařovačů s různým počtem zdrojů ionizujícího záření.

Kalibrační lavice je kompatibilní se všemi VF ozařovači a je nedílnou součástí komplexních dodávek.

Všechny naše ozařovače i kalibrační lavice je možno řídit z místnosti operátora přes řídící software, který dodáváme zákazníkům v požadovaných konfiguracích.

Poradenství a konzultace

Ve VF provozujeme akreditovanou metrologickou laboratoř za účelem kalibrace našich vyráběných zařízení. VF akreditovaná metrologická laboratoř splňuje všechny potřebné normativní a legislativní požadavky kladené dozornými orgány.

Tato dlouhodobá zkušenost společně s dlouholetými zkušenostmi s dodávkami SSDL i PSDL do celého světa nám umožňuje poskytovat komplexní a profesionální poradenství našim zákazníkům v oblasti metrologie.

Poskytujeme služby v oblasti kalibrace přístrojů, dodávky nových zdrojů nebo výměny stávajících zdrojů ionizujícího záření za nové.

Tým našich odborníků poskytuje služby v oblasti navázání svazku, výpočtů stínění, návrhu a výroby speciálních přípravků.