WAM-200

Monitor odpadů

Monitory řady WAM-200 jsou určeny pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů v sudu.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Realizace monitoru na míru požadavkům zákazníka
  • Rozdělení měřeného sudu na sektory
  • Analýza spektrometrických dat z každého sektoru
  • Korekce zeslabení píku
  • Fast-Scan
  • Proměnný kolimátor detektoru
  • Integrovaná váha měřeného sudu
  • Integrovaný vyhodnocovací SW WAMIS

Popis

Monitory řady WAM-200 jsou určeny pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů o celkové aktivitě od 3 kBq až do 1 TBq (pro 60Co) v sudu.

Sofistikovaný vyhodnocovací software WAMIS umožňuje vyhodnocení celkové aktivity v sudu včetně její distribuce v sudu.

Vzhledem k variabilním požadavkům zákazníků na měření různých typů a velikostí sudů, různých aktivit odpadů v sudech, různým požadavkům na manipulaci se sudy atp. jsou monitory WAM vyráběny zákazníkům na míru.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.