V3H14C

Zařízení pro odběr 3H a 14C

Zařízení je určeno pro odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Umožňuje diferenciálně vzorkovat oxidované i neoxidované formy tritia a organické i anorganické formy 14C.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná manipulace se vzorkovacími nádobami
  • Mechanicky odolné vzorkovací nádoby
  • Silikagel jako sorpční médium (delší doba vzorkování/odběr většího množství vzorku oproti kapalným sorpčním médiím)
  • Paralelní uspořádání odběrových tras pro přesnější vyhodnocení a rozlišení anorganických a organických forem
  • Široký rozsah a vysoká přesnost nastavení průtoku
  • Kontrolní měření vlhkosti za silikagelem
  • Vzdálená kontrola a řízení z nadřazeného systému
  • Proporcionální odběr vzorků vzhledem k průtoku v komíně pro kalkulaci množství vypuštěného 3H a 14C

Popis

V3H14C je určeno k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Základními sorpčním médiem je silikagel pro záchyt 3H a hydroxid sodný (NaOH) pro záchyt 14C.

Zařízení zahrnuje dvě oddělené odběrové trasy pro odběr různých forem 3H a 14C.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.