DCM-300

Signalizátor kontaminace dokumentů

Monitory pro detekci kontaminace dokumentů nebo podobných předmětů beta-gamma radionuklidy.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Možnost detekce kontaminace většího množství dokumentů
  • Uživatelsky příjemné grafické rozhraní
  • Automatický proces měření

Popis

Monitory kontaminace dokumentů řady DCM-300 jsou určeny pro detekci kontaminace dokumentů nebo podobných předmětů nuklidy emitujícími beta-gama záření.

Typické použití je na hranici kontrolovaných pásem jaderných elektráren.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.