IG-13

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře.
Jaderné elektrárny
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Ozařovač pro 3 gama zářiče
  • Poskytuje homogenní kolimovaný svazek o dávkovém příkonu až 1 Gy/h
  • Nezávislý mechanický indikátor pro ověření polohy zásobníku se zářiči
  • Plně automatizovaný proces ozařování
  • Jednoduché ovládání a údržba
  • Integrovaný bezpečnostní systém

Popis

Gama ozařovač IG-13 osazený vhodnými uzavřenými radionuklidovými zářiči může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření v rozsahu od desetin μGy/hod až do 1 Gy/hod. Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky gama záření.

IG-13 se skládá z otočného zásobníku s olověným stíněním pro max. 3 zářiče, kolimátoru svazku záření, mechanického ukazatele polohy zářičů, řídící jednotky, bezpečnostního a signalizačního systému. Nastavitelné nohy ozařovače umožňují korigovat výšku svazku.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.