LEM-500

Monitor aktivity kapalných výpustí

Off-line měření objemové gama aktivity kapalin s vysokou citlivostí. Zařízení je vhodné pro spektrometrická měření a bilancování kapalných výpustí z jaderné elektrárny.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Vhodný pro bilanční monitorování výpustí
  • Nízká MDA
  • Měřící nádoba s nepřilnavým povrchem a trvalým odkalem
  • Jednoduchost systému

Popis

Monitory aktivity kapalných výpustí LEM-500 umožňují offline měření objemové gama aktivity kapalin s velmi nízkými minimálními detekovatelnými aktivitami.

Využití naleznou v bilancování kapalných výpustí z jaderných elektráren a jiných jaderně energetických zařízení. Mohou být použity jako součást rozsáhlých monitorovacích systémů nebo jako autonomní monitor se zobrazením výsledků v místě měření, případně se vzdáleným zobrazením výsledků měření. 

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.