MCM-300

Monitor kontaminace předmětů a materiálů

Zařízení pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů a/nebo materiálů gama radioaktivními látkami.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • 4π měřicí geometrie
  • Snadná instalace, jednoduché ovládání
  • Identifikace osoby provádějící měření
  • Přední a zadní dveře s blokováním
  • Systém blokování výstupních dveří zabraňující šíření kontaminace
  • Vyhodnocování kontaminace na principu radionuklidových vektorů
  • Archivace výsledků měření
  • Možnost připojení tiskárny protokolů
  • Možnost mobilního provedení s fixací polohy
  • Vzdálené nastavení zařízení pomocí nadřízeného systému

Popis

Monitor MCM-300 je možné využít zejména jako monitor kontaminace předmětů zabraňující vynášení kontaminovaných předmětů z kontrolovaných pásem nebo jako monitor pro uvolňování materiálu doživotního prostředí z likvidovaných jaderných zařízení.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.