RDU-22

Zobrazovací jednotka

Zobrazovací zařízení určené k použití v systémech monitorování radiace RMS
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Široká škála připojitelných sond
  • Lokální zobrazení a nastavení
  • Uživatelsky příjemný barevný dotykový displej
  • Integrovaná optická a akustická signalizace

Popis

RDU-22 slouží k lokálnímu zpracování signálů, zobrazování naměřených hodnot a signalizaci převýšení nastavených signalizačních úrovní (umožňuje lokální nastavování parametrů).

Základní funkce zařízení jsou:

  • zobrazování aktuálních a historických hodnot,
  • nastavování parametrů pomocí dotykového displeje,
  • lokální archivace naměřených hodnot z připojených detektorů,
  • signalizace poruchových a nestandardních stavů,
  • varování osob v případě nebezpečí radiačního ohrožení.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.