BC-03

Kalibrátor osobních dozimetrů

Komfortní a bezpečná kalibrace elektronických osobních dozimetrů zdroji záření beta (BC-03) nebo beta a gama (BC-03G).
Jaderné elektrárny
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Etalony ionizujícího záření navázané na národní standard, včetně příslušných energetických filtrů
 • Standardizované fantomy
 • Integrovaná čtečka dozimetrů
 • Kalibrace elektronických dozimetrů v plně automatickém režimu s vysokou kapacitou
 • Automatická korekce vlivu okolní teploty, tlaku a relativní vlhkosti
 • Připojení do centrálního datového a řídicího systému kalibrační laboratoře DARS

Popis

Kalibrátory osobních dozimetrů BC-03 a BC-03G jsou určeny pro komfortní a bezpečnou kalibraci dozimetrů měřících veličiny Hp(0,07) a Hp(10) v souladu s normou ISO 6980.

Jeho hlavními součástmi jsou:

 • 3 referenční zdroje vyzařující beta záření (BC-03) nebo beta a gama záření (BC-03G)
 • Energetické filtry odpovídající příslušnému referenčnímu zdroji
 • Sada standardizovaných fantomů lidského těla
 • Čtečka elektronických dozimetrů
 • Řídící jednotka
 • Otočný stůl
 • Software DARS
 • Senzory okolního prostředí (teplota, tlak, vlhkost)
 • Rozhraní pro bezpečnostní systém ozařovny
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.