ExitScan-1

Monitor kontaminace osob

Nový typ celotělového monitoru kontaminace personálu opouštějícího kontrolovaná pásma. Monitoruje podle potřeby výskyt alfa, beta a gama radionuklidů.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Scintilační bezplynové detektory s integrovaným mikroprocesorem umožňující jednoduchou kalibraci a také rychlou výměnou poškozeného detektoru v místě instalace
 • Různé typy detektorů pro měření různých druhů záření
 • Vynikající pokrytí celého těla detektory včetně boku nohou, rukou a nártů
 • Těsná geometrie pro měření alfa kontaminace na rukou s vysokou účinností
 • Krátká měřicí doba a velká propustnost monitoru díky sofistikovanému vyhodnocovacímu algoritmu
 • Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní s několika barevnými displeji
 • Hlasové pokyny v různých jazycích
 • Možnost identifikace měřených osob pomoci čtečky identifikačních karet nebo čipů
 • Různé modely monitorů se širokou škálou volitelné výbavy a příslušenství
 • Připojení do nadřízeného systému přes Ethernet
 • Webové rozhraní pro dálkové zobrazení stavu
 • Rychlé přenastavení parametrů měření výběrem z uložené předvolby na displeji (například signalizační úrovně, nuklidy, jednotky)
 • Výstupní reléové kontakty pro ovládání technologie (např. externí signalizace, dveře, turniket apod.)
 • Kalibrační režim pro rychlé ověření správné funkce
 • Možnost dálkového přepnutí do nouzového režimu (průchod bez měření) nebo stavu mimo provoz
 • Možnost nadefinování uživatelských zón zahrnujících více detektorů se společným vyhodnocením
 • Snadný přístup k detektorům usnadňuje jejich údržbu
 • Stejné komponenty s dalšími VF monitory kontaminace snižují nároky na sklad náhradních dílů.

Popis

ExitScan je dvou-krokový celotělový monitor kontaminace osob, určený pro výstupní kontrolu kontaminace personálu opouštějícího kontrolovaná pásma primárně v jaderných elektrárnách. Monitor kontroluje výskyt kontaminace alfa, beta i gama emitujících radionuklidů (v závislosti na použitých detektorech).

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.

Související produkty