GEMS-400

Systém monitorování a vzorkování plynných výpustí

Systém pro měření radioaktivních vzácných plynů a vzorkování aerosolů a jódů v kontejmentu po havárii typu LOCA.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Systém pro měření radioaktivních vzácných plynů a vzorkování aerosolů a jódů v kontejmentu po havárii typu LOCA
 • Funkce monitoru klasifikovány do kategorie C dle EN 61226
 • Seizmicky odolná konstrukce monitoru
 • Bezpečný odběr vzorků i při pohavarijním provozu
 • Měření dávkového příkonu na vzorkovacích filtrech
 • Lokální i vzdálené ovládání a zobrazení radiační situace a stavu monitoru

Popis

Zařízení je určeno pro měření vzácných plynů a vzorkování aerosolů a jódů po havárii typu LOCA ze vzdušniny, která je odebírána z kontejnmentu jaderného zařízení.

Hlavními součástmi zařízení jsou:

 • vyhřívané nerezové trasy s ventily, které rozvádí měřený vzduch,
 • dvě paralelně řazené stíněné komory pro záchyt aerosolů a jódů (každá komora je vybavena aerosolovým filtrem a jódovou patronou), součástí jsou detektory dávkového příkonu,
 • detektor NGD-14 pro měření objemové aktivity radioaktivních vzácných plynů,
 • 2 dmychadla pro odběr vzdušniny, která se vzájemně zálohují,
 • systém proplachu měřící trasy se samostatným proplachovým čerpadlem,
 • vyhodnocovací jednotka s 10“ dotykovým displejem,
 • ocelový rám, zajišťující seismickou odolnost systému.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.