LEMS-200

Monitor a vzorkovač kapalných výpustí

Zařízení LEMS-200 je určené k monitorování výpustí kapalin z jaderných zařízení a k odběru havarijních vzorků pro laboratorní analýzu v případě převýšení nastavené referenční úrovně.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Kontinuální měření objemové aktivity kapalin a současně odběr havarijních vzorků
  • Scintilační detektor ve stíněné měřící nádobě
  • Spektrometrické vyhodnocení

Popis

Zařízení měří kontinuálně objemovou aktivitu vody protékající stíněnou měřicí nádobou. Standardně jsou nastavena okna (ROI) na celé spektrum a na Cs-137.

Pokud dojde k převýšení nastavené referenčního hodnoty, dojde k automatickému odběru havarijního vzorku do odběrové nádoby.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.