SW RMS

RMS software

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Modulární systém
  • Propojení se sondami pro monitorování prostředí, vzdušiny, kapalin
  • Softwarová aplikace zajišťuje kompletní správu radiačního monitorovacího systému
  • Dostupnost aktuálních i archivních hodnot
  • Jednokanálové a vícekanálové tabulky a grafy
  • Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní

Popis

RMS je standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství monitorů radiace, zobrazovacích jednotek a signalizačních jednotek.

Informace o radiační situaci jsou z monitorů radiace odečítány lokálními zobrazovacími jednotkami RDU-22, prostřednictvím rozhraní RS-485 v pravidelných intervalech. Jednotka umožňuje prezentovat z připojených monitorů aktuální radiační situaci.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.