SGN-02

Inteligentní sonda příkonů gama a neutronů

Sonda SGN-02 je určena pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama a neutronů.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama záření a neutronů jedním detektorem
  • Kompaktní lehká sonda s plastickým scintilátorem
  • Umožnuje odlišit příkon záření gama a neutronů v oddělených měřících kanálech
  • Rychlá spektrální analýza s využitím časových charakteristik (PSD)
  • Přesná odezva v širokém rozsahu energií
  • Seismická odolnost
  • Vysoká spolehlivost

Popis

Základem sondy jsou plastický scintilátor a vysokorychlostní spektrální analyzátor, který umožňuje na základě časových charakteristik (PSD) přesně změřit a rozlišit záření gama a neutronů.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.