WAM-300

Monitor odpadů

Monitor je určen pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze použít také při uvolňování odpadů do životního prostředí.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Realizace monitoru dle požadavků zákazníka
  • Rozdělení měřeného sudu na sektory
  • Analýza spektrometrických dat z každého objemového segmentu
  • Korekce zeslabení píků
  • Fast-Scan
  • Proměnný kolimátor detektoru
  • Integrovaná váha měřeného sudu
  • Měření hustoty materiálu v sudu
  • Integrovaný vyhodnocovací SW WAMIS

Popis

Monitory řady WAM-300 jsou určeny pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů o celkové aktivitě od 3 kBq až do 3 TBq (pro 60Co) v sudu.

Monitory řady WAM-300 jsou vybaveny prozařovačem s uzavřeným radionuklidovým zářičem, který umožní provádět korekce na nehomogenní rozložení materiálu v sudu. Standardně se používá 152Eu, v případě potřeby lze použít i jiný, například 75Se.

Vzhledem k variabilním požadavkům zákazníků na měření různých typů a velikostí sudů, různých aktivit odpadů v sudech, různým požadavkům na manipulaci se sudy, atp., jsou monitory WAM vyráběny zákazníkům na míru.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.