CPM-316

Monitor aktivity aerosolů

Monitor aktivity aerosolů CPM-316 je určen pro kontinuální monitorování koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Velmi nízké detekční limity
 • Posuvná filtrační páska umožňuje měření od 3 měsíců do 1 roku bez výměny filtru (v závislosti na režimu posuvu)
 • Kontinuální nebo periodický posuv pásky
 • Měření okamžitých i zpožděných hodnot
 • Kompenzace pozadí v reálném čase
 • Kompenzace dceřiných produktů radonu a thoronu
 • Nastavitelné signalizační úrovně pro alfa i beta kanál
 • Minimální nároky na údržbu
 • Splňuje požadavky norem IEC 60761, IEC 61172 a IEC 61578
 • Různá komunikační rozhraní

Popis

Monitor může odebírat vzdušinu přímo v pracovním prostředí, z ventilačního systému nebo z životního prostředí.
Hlavními součástmi zařízení jsou:

 • Zařízení pro měření aerosolů CPD-16
 • Jednotka sběru a zpracování dat RPU-12
 • Podtlaková pumpa
 • Průtokoměr GFM-12
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.