GEMS-700

Systém monitorování a vzorkování plynných výpustí

Měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušnině. Obsahuje 2 skupiny aerosolových a jódových filtrů (provozní a havarijní). Použití i jako bilanční monitor.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Samostatné trasy pro provozní a pro pohavarijní monitoring
  • Automatické pohavarijní měření při zvýšené aktivitě vzácných plynů
  • Měření dávkového příkonu na pohavarijních filtrech
  • Bezpečný odběr vzorků i při pohavarijním provozu
  • Určení bilancí plynných výpustí
  • Lokální ovládání a zobrazení radiační situace a stavu monitoru
  • Vzdálené ovládání

Popis

GEMS-700 zajišťuje široký rozsah měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušině, od velmi nízkých po velmi vysoké aktivity. Lze jej využít pro běžné monitorování radiační situace v JE, i jako bilanční monitor aerosolů a jódu pro stanovení plynných výpustí.

Monitor obsahuje 2 měřící trasy: provozní a pohavarijní.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.