VOPV-10

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Odběrové zařízení vzduchu pro následné stanovení obsahu nečistot v ovzduší zachycených na filtrech (radioaktivní aerosoly, prach a podobně).
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Vzorkování velkého objemu vzduchu v krátkém čase
  • Vysoká spolehlivost
  • Nízké provozní náklady
  • Kontinuální provoz ve vnitřním i venkovním prostředí
  • Nastavitelné vzorkovací intervaly
  • Konstantní průtok vzduchu přes filtr
  • Jednoduché ovládání
  • Možnost ovládání z nadřazeného systému

Popis

VOPV-10 je určeno k prosávání vzduchu přes filtr s možností regulace nastaveného průtoku. Využívá se pro odebírání vzorků radioaktivního znečištění, prachu a dalších látek z kontaminovaného vzduchu pro následné vyhodnocení. Ze vzorku zachyceného na filtru lze následně v laboratoři určit obsažené radioaktivní látky a objemovou aktivitu jednotlivých radionuklidů.

Systém řízení průtoku pomocí regulace otáček motoru zajišťuje konstantní průtok vzduchu nezávisle na znečištění filtru. Prosávač může pracovat v libovolném režimu: nepravidelně, cyklicky i kontinuálně.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.