FRM-24

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí. Zařízení je určeno pro menší objemy materiálů.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Automatické vyhodnocení měření
 • Detekce gama radionuklidů v uvolňovaném materiálu
 • Tunelový průchod se 4 scintilačními detektory

Popis

Monitor FRM-24 je určen pro měření aktivity radionuklidů, které se mohou vyskytovat v materiálu uvolňovaném do životního prostředí. Monitor umožňuje monitorovat záření gama v materiálu, který projde měřicím tunelem.

Na základě výsledků měření měrné aktivity a rozložení odezvy na detektorech lze rozhodnout, zda může být materiál uvolněn do životního prostředí.
FRM-24 se skládá z následujících základních částí:

 • Nakládací válečková plošina s integrovanou váhou
 • Měřící komora:
  • 4x plastický scintilační detektor
  • Olověné stínění tloušťky 50 mm
  • Vnitřní nerezový plášť
  • Posuvný pás s elektrickým pohonem
  • Řídící jednotka s LED monitorem
  • Optická signalizace stavu monitoru a měření
 • Vykládací válečková plošina
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.