PIS-300

Odběrové zařízení aerosolů a jódů

Odběrové zařízení aerosolů a jódů je určeno pro havarijní a pohavarijní vzorkování vzdušiny z ventilačního komína pro následné vyhodnocení výpustí.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Plně automatický provoz s přepínáním dvou tras
  • Měření dávkového příkonu se signalizací překročení nastavených limitních úrovní
  • Odpojení trasy a vyjmutí filtrů i na vzdálenost 1 m

Popis

PIS-300E vzorkuje pohavarijní a havarijní vzdušiny z ventilačního komína a vyhodnocuje výpusti radioaktivních aerosolů a jódů.

Integrované detektory slouží k měření dávkového příkonu od filtrů ve stíněných vzorkovacích komorách. Systém může být rozšířen také o pohavarijní monitor vzácných plynů.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.