GI-B2

Kalibrační box

Slouží pro kontrolu a kalibrace přístrojů pro měření gama záření v rozsahu od µGy/h až do 150 Gy/h.
Jaderné elektrárny
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • 2 různé gama zářiče 137Cs
  • Homogenní kolimovaný svazek o dávkovém příkonu až 150 Gy/h
  • Integrovaný bezpečnostní systém
  • Zdroje záření při výsuvu nerotují

Popis

Kalibrační box GI-B2 osazený jedním nebo dvěma vhodnými uzavřenými radionuklidovým zdroji spolu s atenuátory slouží pro kontrolu a kalibrace přístrojů pro měření gama záření v rozsahu od μGy/h až do 150 Gy/h. 

Kalibrační box GI-B2 se skládá z:

  • Ozařovač s kolimátorem a atenuátory
  • Ozařovací komora
  • Polohovací zařízení s pracovním stolem
  • Řídicí rozvaděč
  • Pomocná kola pro lokální manipulaci (volitelné příslušenství)
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.