PIM-310

Monitor aerosolů a jódů

Kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních aerosolů a jódu ve vzduchu při běžném provozu a také při havarijním či pohavarijním stavu jaderné elektrárny.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • On-line monitorování radioaktivních aerosolů a jódů
  • Volitelně může být dodáno v provedení pro kontinuální měření při havarijním a pohavarijním stavu jaderného zařízení, či po seismické události
  • Regulace průtoku monitorem z nadřazeného systému
  • Tichý provoz
  • Lokální ovládání a zobrazení radiační situace a stavu monitoru
  • Vzdálené ovládání

Popis

PIM-301 je určen pro kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních aerosolů a jódu ve vzduchu za normálního i abnormálního provozu, projektových i nadprojektových haváriích. Účelem monitoru je detekovat široký rozsah koncentrací radioaktivních aerosolů anebo jódu ve vzduchu od nízkých úrovní a signalizovat jejich výskyt osobám přítomným ve sledovaném prostoru tak, aby byla zajištěna jejich ochrana před vnitřní kontaminací.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.