NGM-2000

Monitor vzácných plynů

Zařízení s velmi nízkými detekčními limity pro měření a bilancování aktivity vzácných plynů vypouštěných z ventilačních komínů jaderných zařízení.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Měření velmi nízkých detekčních limitů objemových aktivit radionuklidů vzácných plynů
  • Korekce naměřených aktivit na stanovené referenční tlakové a teplotní podmínky
  • Možnost připojit externí signál o průtoku ventilačním komínem
  • Stanovení sumárních bilančních aktivit a úvazků efektivní dávky radionuklidů vzácných plynů vypuštěných za určená bilanční období
  • Průkaz plnění limitů stanovených v direktivě Evropské unie 96/29/EURATOM (direktiva EU stanovující základní bezpečnostní standardy při ochraně zdraví pracovníků a obyvatelstva proti rizikům vznikajících při využívání ionizujícího záření)

Popis

Monitor vzácných plynů NGM-2000 je určen pro kvazi-kontinuální měření a bilancování aktivity vzácných plynů vypouštěných z jaderných elektráren, závodů na zpracování nebo přepracování jaderného paliva a vědeckých institucí s experimentálními reaktory. Měřený vzorek se odebírá buď přímo z ventilačních komínů, nebo z přívodních potrubních tras. 

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.