VOPV-12

Vzorkovač aerosolů a jódů

Prosávání vzduchu přes filtr za účelem záchytu radioaktivních aerosolů a/nebo jódu.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

 • Vzorkování velkého objemu vzduchu v krátkém čase
 • Dlouhá životnost
 • Vysoká spolehlivost
 • Nízké provozní náklady
 • Kontinuální provoz
 • Programovatelné vzorkovací intervaly
 • Konstantní průtok vzduchu přes filtr
 • Regulace výkonu pumpy v závislosti na zanesení filtru
 • Jednoduché ovládání
 • Možnost ovládání z nadřazeného systému

Popis

VOPV-12 je určena pro prosávání vzduchu přes  filtr s nastavitelným průtokem. Používá se pro záchyt radioaktivních aerosolů a/nebo jódu ze vzduchu. Filtr lze následně v laboratoři vyhodnotit a určit objemovou aktivitu jednotlivých zachycených radionuklidů.

Vzhledem k vysokému výkonu, nízkým nárokům na údržbu a jednoduché obsluze může sloužit zejména jako:

 • sací jednotka v odběrových systémech vzduchu,
 • odběrové zařízení pro operativní měření aktivity aerosolů a jodů v ovzduší,
 • odběrové zařízení v monitorovacích stanicích životního prostředí,
 • odběrové zařízení pro bilanční měření aktivity aerosolů a jodů z ventilačních komínů jaderných zařízení.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.