VOPV-12

Vzorkovač aerosolů a jódů

Vzorkovač s velkoobjemovým prosáváním vzduchu ke zjišťování kontaminace ovzduší radioaktivními aerosoly nebo jódy.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

 • Vzorkování velkého objemu vzduchu v krátkém čase
 • Dlouhá životnost
 • Vysoká spolehlivost
 • Nízké provozní náklady
 • Kontinuální provoz
 • Programovatelné vzorkovací intervaly
 • Regulace průtoku v závislosti na zanesení filtru
 • Konstantní průtok vzduchu přes filtr
 • Jednoduché ovládání
 • Možnost ovládání z nadřazeného systému

Popis

VOPV-12 je určena pro záchyt aerosolů nebo jódů ze vzduchu. Velké objemy vzduchu jsou prosávány přes  filtr, který zachytí monitorovanou látku. Filtr lze následně v laboratoři vyhodnotit a určit objemovou aktivitu zachycených radionuklidů.

Vzhledem k vysokému výkonu, nízkým nárokům na údržbu a jednoduché obsluze může sloužit zejména jako:

 • sací jednotka v odběrových systémech vzduchu,
 • odběrové zařízení pro operativní měření aktivity aerosolů a jodů v ovzduší,
 • odběrové zařízení v monitorovacích stanicích životního prostředí,
 • odběrové zařízení pro bilanční měření aktivity aerosolů a jodů z ventilačních komínů jaderných zařízení.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.