DJ-500

Desorpční jednotka

Zařízení určené k desorpci vody ze sorbentů typu Silikagel.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Opakované použití silikagelu pro vzorkovače V3H14C
  • Desorpce různých typů silikagelů
  • Kombinace vysoké teploty a podtlaku zabezpečuje vysokou účinnost desorpce
  • Nastavitelná teplota ohřevu sorbentu a doby provádění desorpce

Popis

DJ-500 doplňuje řadu vzorkovačů V3H14C pro monitorování 3H a 14C ve vzdušných výpustech jaderných elektráren nebo pracovišť s výzkumnými reaktory. Vzorkovač zachytává tritium (součást molekuly vody) do hydroskopického materiálu typu silikagel. Desorpční jednotka je určena pro desorpci vody zachycené v sorbentu vzorkovače. 

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.