MDN-01

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu H*(10) v polích neutronového záření.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Vysoká spolehlivost a odolnost
  • Dvě nastavitelné signalizační úrovně
  • Možné přímé připojení signalizační jednotky a přímé připojení k nadřízenému systému
  • Venkovní i vnitřní použití

Popis

Monitor MDN-01 je určen pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření, v prostředích, jako jsou sklady vyhořelého paliva, jaderné elektrárny, PET centra s cyklotronem, pracoviště s urychlovači částic, úložiště jaderných materiálů, neutronové ozařovny a podobně.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.