LAM-561

Monitor aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v kapalinách o vysoké teplotě v technologických okruzích jaderných zařízení.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Měření objemové aktivity gama radionuklidů v kapalinách o vysoké teplotě v technologických okruzích jaderných zařízení
  • Monitor typu Off-Line – voda protéká měřící komorou monitoru (potrubím, které je součástí odběrového systému)
  • Funkce monitoru mohou být volitelně klasifikovány do kategorie C dle EN 61226
  • Automatická kontrola funkce detektoru pomocí vestavěného kontrolního zdroje 137Cs

Popis

Monitor je určen pro měření přítomnosti gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení v případě havárie, či po havárii.

Monitor se skládá z:

  • detektoru GD-51, jehož základem je scintilační gama detektor YAP Ø 1“×1,5“,
  • nerezové průtočné měřící komory o průměru 60 mm a délce 314 mm,
  • olověného stínění o tloušťce 50 mm,
  • kontrolního a stabilizačního zdroje ionizujícího záření 137Cs o aktivitě 25 kBq,
  • jednotky sběru a zpracování dat RPU-04 s jedním 1024kanálovým analyzátorem pro vyhodnocení dat z detektoru.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.