PGI-01

Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření.
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Vysoká aktivita zářiče díky robustnímu olověnému stínění
  • Kalibrace více dozimetrů během jednoho ozařovacího cyklu (např. 20 kusů)
  • Rychlý proces testování, snadná obsluha
  • Vysoká spolehlivost

Popis

Gama ozařovač PGI-01 osazený vhodným radionuklidovým zářičem je určen především pro testování dozimetrů nebo jiných drobných detekčních zařízení, které se pokládají na otočný stůl. Do ozařovače lze instalovat jeden zdroj ionizujícího záření,

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.