NI-07

Neutronový ozařovač

Neutronový ozařovač osazený 7 radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj toku neutronů. Bývá obvyklou součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Ozařovač pro 7 neutronových zářičů
  • Nezávislý mechanický indikátor pro ověření polohy zásobníku se zářiči
  • Plně automatizovaný proces ozařování
  • Integrovaný bezpečnostní systém

Popis

 Neutronový ozařovač NI-08 osazený vhodným uzavřeným radionuklidovým zářičem může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku neutronového záření.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.

Ozařovač se skládá z otočného zásobníku pro max. 7 zářičů, vertikálního výtahu, který umožní zářič vysunout do vzdálenosti až 4 m, stínění z neutronstopu a olova, mechanického ukazatele polohy zářiče, bezpečnostního a signalizačního systému.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.