NI-07

Neutronový ozařovač

Neutronový ozařovač osazený 7 radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj toku neutronů. Bývá obvyklou součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Ozařovač pro 7 neutronových uzavřených radionuklidových zdrojů, volitelně i pro gama zdroje
  • Plně automatizovaný proces ozařování
  • Vícevrstvé stínění
  • Integrovaný bezpečnostní systém

Popis

Neutronový ozařovač NI-07, osazený vhodnými uzavřenými radionuklidovými zdroji, může sloužit jako referenční zdroj neutronového, případně i gama záření.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.

Ozařovač se skládá z otočného zásobníku pro maximálně 7 zdrojů, vertikálního mechanismu, který umožňuje vysunout zdroj do požadované výšky, vícevrstvého stínění zásobníku (z olova, polyethylenu s obsahem boru, polyethylenu a železa) a řídicí skříně.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.