WAM-400

Monitor odpadů

Monitor je určen pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze použít také při uvolňování odpadů do životního prostředí.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Provedení monitoru dle požadavků zákazníka
 • Tomografická analýza rozložení aktivity a hustoty materiálu v sudu
 • Analýza naměřených spektrometrických dat
 • Korekce zeslabení píků
 • Funkce Fast-Scan
 • Nastavitelný kolimátor detektoru
 • Integrovaná váha měřeného sudu
 • Měření hustoty materiálu v sudu
 • Integrovaný vyhodnocovací software
   

Popis

Monitory WAM-400 jsou určeny pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů o celkové aktivitě od 3 kBq až do 3 TBq (pro 60Co) v sudu.

WAM-400 je tomografický gama skener (TGS), který určuje rozložení aktivity radionuklidů a hustoty materiálu v jednotlivých částech sudu.

Vzhledem k variabilním požadavkům zákazníků na měření různých typů a velikostí sudů, různých aktivit odpadů v sudech, různým požadavkům na manipulaci se sudy, atp., je možné monitory WAM upravit zákazníkům na míru.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.