PAM-525

Přenosný monitor kontaminace

Ruční přenosné přístroje určené pro současné měření povrchové kontaminace radionuklidy alfa / beta a příkonu dávkového ekvivalentu gama. Umožňují rychlé a uživatelsky přívětivé měření velkých ploch.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

 • Současné měření povrchové kontaminace radionuklidy alfa / beta a příkonu dávkového ekvivalentu gama
 • Velká aktivní plocha
 • Uživatelsky přívětivé, jednoduché použití
 • Bezplynový scintilační detektor
 • Vysoká citlivost a vynikající homogenita díky použití dvou fotonásobičů
 • Možnost rychlé výměny světlotěsné fólie detektoru
 • Dlouhý provoz na integrovanou nabíjecí baterii
 • Nastavitelné signalizační úrovně
 • Snadná dekontaminace

Popis

Monitory řady PAM-525 jsou přenosné ruční přístroje primárně určené pro měření povrchové kontaminace velkých ploch radionuklidy emitujícími záření alfa a beta.

Monitory se vyrábí ve dvou provedeních:

 • PAM-525B - jednokanálové měření kontaminace s vyšší citlivostí na záření beta.
 • PAM-525C - dvoukanálové měření kontaminace s rozlišením záření alfa a beta.

Vzhledem k velikosti použitého detektoru umožňují rychlé měření velkých ploch.

Měření příkonu dávkového ekvivalentu gama záření je doplňkovým měřením nezávislým na měření povrchové kontaminace. Umožnuje varovat obsluhu přístroje na zhoršenou radiační situaci v místě měření.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.