LAM-502

Monitor aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v kapalinách o vysoké aktivitě v technologických okruzích jaderných zařízení.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Měření objemové aktivity gama radionuklidů v kapalinách o vysoké aktivitě v technologických okruzích jaderných zařízení
  • Monitor typu ATL – detektor monitoru je přiložen k měřené trubce
  • Funkce monitoru mohou být volitelně klasifikovány do kategorie C dle EN 61226
  • Automatická stabilizace a kontrola funkce detektoru pomocí vestavěného kontrolního zdroje 137Cs

Popis

Monitor je určen pro měření přítomnosti gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení v případě havárie, či po havárii.

Monitor se skládá z:

  • detektoru, jehož základem je scintilační gama detektor NaI(Tl) Ø 1“ × 1“,
  • olověného kolimátoru o tloušťce 10 mm,
  • kontrolního a stabilizačního zdroje ionizujícího záření 137Cs o aktivitě 16 kBq,
  • jednotky sběru a zpracování dat RPU-04 s jedním 1024kanálovým analyzátorem pro vyhodnocení dat z detektoru.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.