LAD-44

Zařízení pro měření aktivity kapalin

Detektor pro měření přítomnosti gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Měření objemové aktivity gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení
  • Monitor typu In-Line – detektor je umístěn v měřící jímce, která je instalována do potrubí, ve kterém protéká měřená kapalina
  • Kontrola funkce detektoru pomocí LED (bez použití radioaktivního zářiče)

Popis

Detektor je určen pro měření přítomnosti gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení.

Detektor se skládá z:

  • Detektoru GD-52, jehož základem je gama detektor NaI(Tl) 2,5“ × 2,5“ (správnou funkčnost detektoru možno kontrolovat pomocí vestavěné testovací LED),
  • Jednotky sběru a zpracování dat RPU-12 s jedním 1024 kanálovými analyzátory (MCA) pro vyhodnocení dat z detektoru.

Jednotka RPU určuje sumární objemovou aktivitu gama radionuklidů v kapalině protékající potrubím.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.