LAD-64

Zařízení pro měření aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Měření objemové aktivity gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení
  • Monitor typu Off-Line – voda protéká měřící komorou monitoru
  • Stínění detektoru proti zvýšenému radioaktivnímu pozadí
  • Volitelná kompenzace pozadí prováděná přídavným detektorem
  • Kontrola funkce detektoru pomocí LED (bez použití radioaktivního zářiče)

Popis

Detektor je určen pro měření přítomnosti gama radionuklidů technologických okruzích jaderných zařízení.

Detektor se skládá z:

  • Měřícího (volitelně i kompenzačního) detektoru GD-52, jehož základem je gama detektor NaI(Tl) 2,5“ × 2,5“ (správnou funkčnost detektoru možno kontrolovat pomocí vestavěné testovací LED),
  • Nerezové průtočné měřící komory, do které je instalován měřící detektor GD-52,
  • Olověného stínění měřícího detektoru s měřící komorou a volitelně s kompenzačním detektorem,
  • Jednotky sběru a zpracování dat RPU-12 s jedním nebo volitelně se dvěma 1024 kanálovými analyzátory (MCA) pro vyhodnocení dat z detektoru.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.