LAD-07

Zařízení pro měření aktivity kapalin

Detektor měření přítomnosti radionuklidu 88Kr v chladivu primárního okruhu jaderného reaktoru.
Jaderné elektrárny

Klíčové vlastnosti

  • Měření těsnosti pokrytí paliva v primárním okruhu jaderného reaktoru na bázi detekce 88Kr
  • Monitor se přikládá k trubce
  • Stínění detektoru proti zvýšenému radioaktivnímu pozadí
  • Chlazení detektoru zajištěno chladičem s proudící vodou
  • Kontrola funkce detektoru pomocí LED (bez použití radioaktivního zářiče)

Popis

Detektor je určen pro měření přítomnosti radionuklidu 88Kr v chladivu primárního okruhu jaderného reaktoru, který se do chladiva uvolňuje pouze v případě netěsnosti palivových článků.

Detektor se skládá z:

  • Detektoru GD-52, jehož základem je gama detektor NaI(Tl) 2,5“ x 2,5“ (správnou funkčnost sondy možno kontrolovat pomocí vestavěné testovací LED),
  • Sendvičového stínění GD-52 (olovo, cín, měď) v blízkosti potrubí s měřenou kapalinou,
  • Nerezového chladiče GD-52, kterým protéká chladicí kapalina (zajišťuje nepřekročení povolené pracovní teploty detektoru),
  • Jednotky sběru a zpracování dat RPU-12 s 1024 kanálovým analyzátorem (MCA) pro vyhodnocení dat z detektoru.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.