LAD-66

Zařízení pro měření aktivity kapalin

Detektor pro měření přítomnosti gama radionuklidův technologických okruzích jaderných zařízení.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Měření objemové aktivity gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení
  • Monitor typu Off-Line – voda protéká měřící komorou monitoru
  • Stínění detektoru proti zvýšenému radioaktivnímu pozadí
  • Kompenzace pozadí prováděná přídavným detektorem
  • Kontrola funkce detektorů pomocí LED (bez použití radioaktivního zářiče)

Popis

Detektor je určen pro měření přítomnosti gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení.

Detektor se skládá z:

  • Měřícího a kompenzačního detektoru GD-51, jehož základem je gama detektor NaI(Tl) 1“ × 1“ (správnou funkčnost detektoru možno kontrolovat pomocí vestavěné testovací LED),
  • Nerezové průtočné měřící komory o objemu cca 4 l, do které je instalován měřící detektor GD-51,
  • Olověného stínění o síle 5 cm, ve kterém je umístěn kompenzační detektor,
  • Jednotky sběru a zpracování dat RPU-12 se dvěma 1024 kanálovými analyzátory (MCA) pro vyhodnocení dat z detektorů.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.