Dodávka radiačního monitorovacího systému pro protonové centrum Praha

Čas realizace
2012
Klient / Kontraktor
Protonové centrum Praha
Umístění / Cílový uživatel
Protonové centrum Praha

V rámci zakázky jsme přes hlavního realizátora stavby dodali:

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍ SITUACE V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

 • Monitory příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama AGM-02
 • Sondy příkonu prostorového dávkového ekvivalentu neutronů MDN-01
 • Lokální zobrazovací jednotky LZJ-22
 • Externí signalizační jednotky ASU-50
 • Nadřazený řídicí a databázový systém a software RMS

AUTONOMNÍ A RUČNÍ PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ A KONTROLU POVRCHOVÉ KONTAMINACE OSOB A PŘEDMĚTŮ

 • Monitor kontaminace rukou a nohou HF-350
 • Ruční monitor povrchové kontaminace RP-2000A
 • Ruční univerzální radiometr

SYSTÉM ELEKTRONICKÉ OSOBNÍ DOZIMETRIE SEOD-MP

 • Sada elektronických osobních dozimetrů
 • Terminál elektronické osobní dozimetrie TED-MP
 • Aplikační software SEOD-MP
 • Výdejní automat DPD na 150 osobních dozimetrů

Všechna zařízení jsme řádně dodali, nainstalovali a uvedli do provozu, personál uživatele jsme proškolili v používání a základní údržbě.

Dodané produkty