DPD-02S

Výdejní automat dozimetrů

Zařízení pro automatické, rychlé a řízené vydávání osobních dozimetrů pracovníkům vstupujícím do kontrolovaných pásem.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Optimalizace celkového množství měsíčně vydaných a používaných dozimetrů
  • Ochrana před neoprávněnou manipulací identifikací s dozimetry
  • Výdej dozimetru pracovníkovi až po jeho identifikaci a kontrole oprávnění ke vstupu do kontrolovaného pásma
  • Kontrola kontaminace vracených dozimetrů
  • Modulární (bloková) koncepce umožňující rychlý servis na místě instalace
  • On-line přenos informací do nadřazeného dozimetrického systému

Popis

Řada výdejních automatů dozimetrů DPD-02 je určena pro automatické, rychlé a řízené vydávání osobních dozimetrů pracovníkům vstupujícím do kontrolovaných pásem jaderných elektráren i jiných jaderně energetických zařízení, resp. nemocnic a laboratorních pracovišť.

Do jednoho DPD je možné ukládat jen jeden typ osobního dozimetru.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.