SW SEOD-MP

Systém Elektornické Osobní Dozimetrie, verze MP

Software pro evidenci a vyhodnocení monitorování osob pomocí elektronických osobních dozimetrů.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Systém není závislý na typu či výrobci používaného elektronického osobního dozimetru
  • Automatická kumulace obdržených dávek E, Hp(10), Hp(0,07) a Hp(10) neutronů v různých časových intervalech: den, měsíc, rok a 5 let
  • Evidence a vykazování čerpání osobních dávek v souladu s limity stanovenými legislativou
  • V případě překročení limitů, systém automaticky odepře pracovníkovi přístup do kontrolovaného pásma
  • Možnost nahrazení dávek z elektronické dozimetrie dávkami z legální (integrální) dozimetrie za vybrané časové období
  • Umožňuje export a tisk běžných analýz pro řízení dávek obdržených pracovníky při pobytu v kontrolovaném pásmu
  • Export dat do souborů různých datových typů
  • Možnost propojení s dalšími informačními systémy prostřednictvím SQL a TCP/IP
  • Identifikace pracovníka pomocí přiděleného dozimetru nebo osobního identifikačního systému (např. čipy, magnetické karty, apod.)

Popis

Systém SEOD-MP je určen ke každodennímu operativnímu hodnocení čerpání osobních dávek pracovníků v kontrolovaných pásmech (KP) menších pracovišť se zdroji ionizujícího záření, jako jsou např. výzkumné ústavy či nemocnice. Pro operativní monitorování dávek pracovníků využívá SEOD-MP přímo odečitatelné elektronické osobní dozimetry. V případě, že jsou na pracovišti využívány i integrální osobní dozimetry (např. OSL, TLD), umožňuje SEOD-MP archivovat a vyhodnocovat dávky pracovníků, změřené pomocí obou typů dozimetrů, v souladu s platnou legislativou.

Hodnocení dávek pracovníků probíhá v souladu se základními limity v intervalech 1 rok a 5 let, popřípadě s doplňkovými limity a intervaly den a měsíc, tak, aby základní limity nebyly překročeny.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.