SIM-17

Signalizátor kontaminace předmětů

Signalizátory kontaminace předmětů SIM-17 jsou zařízení určená pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů gama nebo beta+gama radioaktivními látkami.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Snadná instalace, jednoduché ovládání
  • Identifikace osoby provádějící měření
  • Přední a zadní dveře s blokováním
  • Systém blokování výstupních dveří zabraňující šíření kontaminace
  • Archivace výsledků měření
  • Možnost provozu pouze s jedněmi dveřmi
  • Komunikační port pro účely vzdálené prezentace stavu, nastavení a servis zařízení pomocí nadřízeného systému

Popis

Signalizátory SIM-17 jsou určeny pro kontrolu a signalizaci kontaminace malých předmětů radioaktivními látkami. Monitory typu SIM-17G měří kontaminaci gama, monitory typu SIM-17F měří kontaminaci beta a gama.

Jsou navrženy zejména pro použití v jaderných zařízeních, kde zabraňují vynášení kontaminovaných předmětů z kontrolovaných pásem.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.