Radiační monitorovací systém v Národním středisku pro jaderný výzkum, Swierk

Čas realizace
2021
Klient / Kontraktor
Národní centrum pro jaderný výzkum, Swierk, Polsko
Umístění / Cílový uživatel
Národní centrum pro jaderný výzkum, Swierk, Polsko

V roce 2021 VF vyhrála výběrové řízení a získala zakázku od Národního centra jaderného výzkumu ve Swierku na dodávku radiačního monitorovacího systému prostředí. Národní centrum pro jaderný výzkum je největší výzkumný ústav v Polsku a jediná polská výzkumná instituce provozující jaderný reaktor (reaktor MARIA).

  • Kompletní rozsah dodávky RMS zahrnoval následující:
  • RMS software (server + pracovní stanice)
  • PC server
  • Lokální zobrazovací jednotky
  • gama monitory prostředí
  • neutronové monitory prostředí
  • signalizační jednotky

Celý systém nepřetržitě měří dávkový ekvivalent gama a dávkový ekvivalent neutronů v různých lokalitách.
Dodávané detektory umožňují měření příkonu dávkového ekvivalentu gama do 10 Sv/h a příkonu dávkového ekvivalentu neutronů do 100 mSv/h.
Všechny detektory jsou napojeny na lokální zobrazovací jednotky a na centrální radiační monitorovací systém RMS.
Všechna data jsou uložena na datovém serveru a jsou k dispozici operátorům a administrátorům na různých PC pracovních stanicích.

Poskytované služby zahrnovaly přizpůsobení systému, konfiguraci softwaru, výrobu zařízení, tovární testování, dodávku na místo, instalaci hardwaru a softwaru, uvedení do provozu a školení personálu.