MK-30P

Měřící komora

Zařízení určené pro laboratorní měření aktivity vzorků s požadavkem na vysokou spolehlivost.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Možnost měření různých vzorků
  • Univerzální využití
  • Uživatelsky příjemné grafické rozhraní
  • Intuitivní ovládání pomocí PC
  • Snadná dekontaminace

Popis

Měřicí komora MK-30P s olověným stíněním o tloušťce 30 mm, je navržena pro laboratorní měření aktivity vzorků s požadavkem na vysokou přesnost a spolehlivost. 

Zařízení pracuje na principu měření aktivity ve stíněné měřicí komoře. 

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.