NGM-310

Monitor vzácných plynů

Měření objemové aktivity vzácných plynů ve ventilačních komínech a životním prostředí.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Měření objemové aktivity vzácných plynů při běžném provozu
  • Různá komunikační rozhraní
  • Splňuje požadavky norem IEC 60761, IEC 62302 a IEC 60951
  • Minimální nároky na údržbu
  • Volitelně k dispozici seizmicky odolné provedení

Popis

Monitory NGM-310 jsou určeny pro měření aktivity vzácných plynů. Dodávány jsou v kompaktním provedení na kovovém rámu.
Hlavními součástmi zařízení jsou:

  • kontinuální detektor vzácných plynů NGD-10,
  • jednotka sběru a zpracování dat RPU-06,
  • podtlaková pumpa VP-30,
  • průtokoměr GFM-10.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.