Dodávka radiačního monitorovacího systému a technologie nakládání s kapalnými radioaktivními odpady v Bialystoku

Čas realizace
2014
Klient / Kontraktor
Fakultní nemocnice v Bialystoku
Umístění / Cílový uživatel
Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice v Bialystoku

Zájem o zlepšení přístupu ke kontrole kapalných výpustí z oddělení nukleární medicíny projevila i fakultní nemocnice v polském Bialystoku.

Naše firma se zapojila do modernizace tamního systému kapalných výpustí už ve fázi projektování. Naši projektanti v souladu s požadavky provozovatele navrhli a vyprojektovali podtlakový systém vymíracích jímek a spolu s ním i automatický systém kontroly a řízení a systém radiační kontroly.

Součástí projektu bylo získání povolení k užívání dodané VF technologie od Státního úřadu jaderné bezpečnosti v Polsku.

DODANÉ SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ

 • Podtlakový systém vymíracích odpadních jímek
 • Monitory kapalných výpustí MAK-201
 • Systém monitorování radiační situace v pracovním prostředí
  • monitory příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama AGM-02
  • lokální zobrazovací jednotky LZJ-22
  • externí signalizační jednotky ASU-50
 • Nadřazený řídicí a databázový systém a software RMS

PRÁCE, KTERÉ JSME NA ZAKÁZCE ODVEDLI, A POSKYTNUTÉ SLUŽBY ZAHRNOVALY

 • Návrh systému a zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování plánu zajištění radiační ochrany
 • Nákup a výroba zařízení, jeho dodávka a instalace
 • Vývoj a implementace řídicího softwaru
 • Vyzkoušení systému a uvedení do provozu
 • Odborné zaškolení personálu