MAK-201

Zařízení pro měření aktivity kapalných výpustí

On-line měření objemové aktivity kapalin v záchytných nádržích. Je vhodný zejména pro automatické vypouštění kapalných odpadů do kanalizace či životního prostředí.
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Zdravotnictví

Klíčové vlastnosti

  • Spektrometrické měření objemové aktivity až čtyř vybraných radionuklidů
  • Kolimátor kompenzující vliv výšky hladiny nastavitelný pro různé úrovně aktivity
  • Minimální nároky na údržbu
  • Využití jako součást systému záchytných nádrží nebo jako autonomní monitor

Popis

Monitor MAK-201 je určen pro spektrometrické monitorování objemové aktivity radioaktivních kapalin uvnitř záchytných nádrží objektů nukleární medicíny a PET center. 

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.