Monitor odpadů pro JE Atucha

Čas realizace
2012-2013
Klient / Kontraktor
INVAP, Argentina
Umístění / Cílový uživatel
JE Atucha II, Argentina

V roce 2012 společnost VF obdržela objednávku na monitor pro analýzu odpadů WAM-202 pro jadernou elektrárnu Atucha II v Argentině. Začátkem roku 2013 byla úspěšně dokončena výroba systému a tovární přejímací zkoušky a ve druhém čtvrtletí roku 2013 byl celý systém dodán na místo instalace.

Dodané přístroje zahrnovaly monitor WAM-202 pro spektrometrickou charakterizaci nízko a středně aktivního radioaktivního odpadu, systém pro měření dávkového příkonu na povrchu sudů pomocí unikátních VF směrových monitorů dávkového příkonu s vnitřním stíněním a systém pro odběr otěrových vzorků a vyhodnocení kontaminace na povrchu sudu.
Klíčové součásti dodaného monitoru pro analýzu odpadu WAM-202 jsou:

  • Detekční část se spektrometrickým HPGe detektorem, stíněním, kolimátorem, závěrkou a zpracovatelskou elektronikou, včetně MCA pro zpracování dat;
  • Rotátor sudu se snímači hmotnosti;
  • Systém nakládání/vykládání sudů, manipulace a přepravy;
  • Rychlé skenování a monitory dávkového příkonu MDG na pozadí;
  • Ovládací a napájecí rozvaděče, které umožňují místní ruční ovládání systému, dálkové ovládání a zobrazení PC s aplikačním softwarem a databází;
  • Vzdálený systém vizuálního dohledu;
  • Základní kalibrační sada (fantom sudu s referenčním zdrojem).

V rámci projektu byly poskytnuty kompletní služby: základní technický návrh, detailní návrh, výroba, tovární testování, dodávka, montáž na místě, testování na místě a uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Standardní monitor VF odpadu byl přizpůsoben tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům zákazníka. Toto přizpůsobení zahrnovalo optimalizaci vnějších rozměrů monitoru, aby se vešel do prostoru dostupného v místě instalace. Software byl přizpůsoben a přeložen také do španělštiny.