Dodávka systému monitorování radiace prostředí do China Advanced Research Reactor (CARR)

Čas realizace
2021
Klient / Kontraktor
Shanghai Hapstar Mechanical and Electrical Equipment, Čina
Umístění / Cílový uživatel
China Advanced Research Reactor (CARR) v Čínském institutu pro atomovou energii (CIAE), Peking, Čína

V březnu 2021 získala společnost VF objednávku od Shanghai Hapstar Mechanical and Electrical Equipment na dodávku  neutronového monitorovacího systému do China Advanced Research Reactor (CARR) provozovaného Čínským institutem pro atomovou energii (CIAE) v Pekingu. CARR je pokročilý reaktor typu tank-in-pool využívající D2O reflektor pro inverzní záchyt neutronů.
Později téhož roku společnost VF obdržela další objednávku na dodávku systému monitorování gama záření prop stejného uživatele.
Kompletní rozsah dodávek pro CARR zahrnuje následující:

  • Deset (10) neutronových detektorů MDN-01
  • Šestnáct (16) gama detektorů MDG-08e
  • Dvě (2) jednotky RDU-22 pro zpracování a zobrazení dat
  • Šestnáct (16) jednotek ASU-50 pro signalizaci alarmů
  • Sada přenosných monitorů aktivity

Dodané detektory a zobrazovací jednotky byly napojeny na stávající systém monitorování radiace, který před mnoha lety dodala místní čínská společnost. Aby to bylo možné, výstup z jednotek RDU-22 byl přizpůsoben aby byl kompatibilní se stávajícím systémem sběru dat.

Mezi další poskytované služby patřila výroba zařízení, tovární zkoušky a úvodní školení, dodávka na místo a podpora při instalaci a uvedení do provozu.